دسته: ویژه ها مازندران

گفتگو هرازنیوز با علیرضا ایراندوست مسئول کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر آمل 
تشریح طرح های جدید برای روانی ترافیک در آمل

تشریح طرح های جدید برای روانی ترافیک در آمل   مهندس علیرضا ایراندوست  مسئول کمیسیون حمل و نقل و ترافیک […]