دسته: تیتر یک هراز

فرمانده سپاه آمل : طرح نفس (نجات فرزندان سقط جنین) جزء مقدس‌ترین، بزرگترین و انسانی‌ترین طرح‌های بسیج است

فرمانده سپاه آمل : طرح نفس (نجات فرزندان سقط جنین) جزء مقدس‌ترین، بزرگترین و انسانی‌ترین طرح‌های بسیج است سرهنگ پاسدارعابدین […]