ماه: اسفند 1398

هرازنیوز گزارش می دهد
امام جمعه آمل : از دادستان برای اهدا کارت هدیه به پرستاران تشکر می کنم/ پزشکان و تجهیزات شهرهای دیگر به آمل بیاید

تجلیل امام جمعه آمل از اقدامات دادستان برای اهدا کارت هدیه به پرستاران/ پزشکان و تجهیزات شهرهای دیگر به آمل […]

اختصاصی هرازنیوز
رضا حاجی پور : تضمین سلامتی کادر درمانی ضروری است/ تجهیزات و پزشکان بیمارستان های بابل و ساری به آمل بیاید / بیماران کرونای هرشهری در مرکز درمانی آن شهر بستری شود

  رضا حاجی پور : تضمین سلامتی کادر درمانی ضروری است/ تجهیزات و پزشکان بیمارستان های بابل و ساری به […]