ماه: خرداد 1400

در نشست شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی تبیین شد
آموزه‌های دینی راه نجات و روش صحیح زندگی/ تبیین اهداف سیاسی طیف ها و روشنگری وظیفه دانشگاه هاست

به گزارش پایگاه خبری هرانیوز ، دکتر حامد برجسته در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی که […]