ماه: اسفند 1402

اجتماع هزارنفری مردم دابو در حمایت از اصغر علیزاده/ آقای قانون: ما به درستی از ظرفیت های جوانان کشور استفاده نمی کنیم

اجتماع هزارنفری مردم دابو در حمایت از اصغر علیزاده حقوقدان برجسته آملی و نامزد دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه […]

‎ یحیی یوسف پور : مسئولان مالک مردم نیستند بلکه مستاجرن/ ‎قدرت آشیانه ثروت ، ثروت آشیانه تجمل ، تجمل آشیانه فساد ، فساد آشیانه سقوط است/درس بزرگ تاریخ به حاکمان، مردم داری است

یحیی یوسف پور : مسئولان مالک مردم نیستند بلکه مستاجرن/ ‎قدرت آشیانه ثروت ، ثروت آشیانه تجمل ، تجمل آشیانه […]