ماه: تیر 1396

سعید علیزاده : حذف رشته‌های دانشگاه آزاد 107 هزار استاد و کارمند این دانشگاه را بیکار می‌کند

اگر کارکنان و استادان نجیب و کم توقع دانشگاه آزاد با دستمزد و حقوق پایین‌تر از دانشگاه‌های دولتی و همچنین قناعت و صرفه جویی مدیریت در هزینه‌های جاری دانشگاه با…