ماه: شهریور 1395

نامه قالیباف به دادستان کل کشور:
خط قرمزی برای مبارزه با فساد ندارم/ دادستان برای بررسی صحت و سقم ادعاها درباره واگذاری املاک شخصا وارد شود

در روزهای اخیر گزارش اولیه سازمان بازرسی منتشر شده بود که در آن ابهامات و اتهاماتی را متوجه مدیران شهرداری […]