برچسب: کمیته امداد

گفتگو با هرازنیوز
مدیر کل امداد امام خمینی مازندران : خیرین و هیات های مذهبی آمل اقدامات خوبی را برای امداد رسانی به مددجویان در محرم انجام داده اند

مدیر کل امداد امام خمینی مازندران : خیرین و هیات های مذهبی آمل اقدامات خوبی را برای امداد رسانی به […]