برچسب: حسن مهدوی فر

رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های #کشاورزی آمل:
خیابان غذا در آمل / ویدیو

خیابان غذا در آمل / ویدیو #خیابان_غذا در #آمل #حسن مهدوی فر رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های #کشاورزی آمل در گفتگو با #هرازنیوز از […]

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری آمل خبر داد :
آغاز بکاراولین شب بازارساماندهی شده میوه و تره بار شهرداری آمل

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری آمل خبر داد : آغاز بکاراولین شب بازارساماندهی شده میوه […]