برچسب: محمد علی ابراهیم زاده

میزبانی 2223 خانواده از مسافران نوروزی در آموزش و پرورش آمل / همایش هزار نفری رای اولی ها / همایش روزه اولی ها / برنامه روز معلم در دانشگاه آزاد آمل

میزبانی 2223 خانواده از مسافران نوروزی در آموزش و پرورش آمل / همایش هزار نفری رای اولی ها / همایش […]

اختصاصی هرازنیوز
هشدار رییس هیات نظارت بر انتخابات آمل: انتشار رزومه مصداق تبلیغات زودهنگام و تخلف است

هشدار رییس هیات نظارت بر انتخابات آمل: انتشار رزومه و سوابق کاری و تحصیلی مصداق بارز تبلیغات زودهنگام و تخلف […]