برچسب: جاده هراز

در بازدید معاونین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از آمل عنوان شد: 
سد هراز، جاده جایگزین و سایت زباله عمارت مسایل مهم آمل

  سد هراز و سایت زباله عمارت در زمره طرح‌های اولویت‌دار دولت است  با حضور سید عباس حسینی فرماندار ویژه […]