برچسب: تهران

عضو مجمع مشورتی توسعه استان تهران و رییس پهنه شمیرانات در گفتگو با هرازنیوز
توصیه به سرمایه گذاری مسکن در بهار سال جاری را نداریم

مسعود غلامی عضو مجمع مشورتی توسعه استان تهران و رییس پهنه شمیرانات در مصاحبه با واحد اقتصادی سایت خبری هراز […]