ماه: شهریور 1402

معاونت عمرانی استانداری مازندران
جذب حدود ۸۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی مازندران/ در مناطقی که آبخیزداری خوب کار شد، خسارت کمتری داشتیم

سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران، عنوان کرد: جذب حدود ۸۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی مازندران احمد […]