‘سيدابوالفضل حسني’ عصر يكشنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگي ايرنا افزود: برخي افراد و رسانه ها مدعي شده اند كه 13 رشته كارشناسي دانشگاه علامه طباطبايي از فهرست رشته هاي انتخابي دفترچه انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسري امسال حذف شده است و اين امر را به معناي حذف كلي اين رشته ها از مجموع رشته هاي اين دانشگاه ارزيابي كرده اند.
وي گفت: از آنجا كه سياست وزارت علوم طي يكي دو سال اخير بر اين قرار گرفته كه دانشگاه هاي مادر و مطرح كشور به جاي گسترش دوره هاي كارشناسي به سمت تقويت تحصيلات تكميلي، سوق داده شود و ظرفيت كارشناسي بيشتر به موسسات غيرانتفاعي و دانشگاه هاي كوچكتر اختصاص يابد، برهمين اساس، سال گذشته(1389) مجوز راه اندازي 10دوره كارشناسي ارشد و 8 دوره دكترا در رشته هاي علوم انساني كه اكنون برخي ادعاي حذف آنها را دارند از طرف وزارت علوم براي دانشگاه علامه طباطبايي صادر شد.
حسني افزود: شوراي دانشگاه علامه طباطبايي نيز در راستاي تحقق سياست هاي وزارت علوم و با توجه به امكانات كالبدي، كتابخانه اي و آموزشي، امسال تصميم گرفت كه ظرفيت كارشناسي خود را به مقطع تحصيلات تكميلي انتقال دهد.
حسني با تاكيد بر اينكه ظرفيت پذيرش دانشجو در همه گروه هاي آزمايشي از جمله علوم انساني در كنكور امسال نسبت به سال گذشته افزايش يافته است، گفت: به عنوان مثال برخي افراد ادعا مي كنند كه رشته روزنامه نگاري از فهرست رشته ها حذف شده است و اين درحاليست كه ظرفيت پذيرش دانشجوي روزنامه نگاري از 80 نفر در سال گذشته به بيش از 300 نفر رسيده است اما دانشگاه علامه طباطبايي تصميم گرفته كه امسال در مقطع كارشناسي اين رشته، پذيرش نداشته باشد.
وي يادآور شد: دانشگاه ها مي توانند بنا به تصميم شوراي خود، يك سال در يك رشته دانشجوي نپذيرند و سال بعد نسبت به پذيرش در همان رشته اقدام كنند كه اين از اختيارات دانشگاه ها است و قبل از اين نيز سابقه داشته است.
مديركل گسترش آموزش عالي خاطرنشان كرد: چنانچه در وزارت علوم، احساس نياز شود مي توان در همين 13 رشته كارشناسي دانشگاه علامه طباطبايي كه در دفترچه كنكور نيامده است براي ترم بهمن ماه امسال، در قالب مازاد بر ظرفيت، دانشجو پذيرفت.
با انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسري سال 90 و مشاهده اينكه فهرست رشته هاي دانشگاه علامه طباطبايي نسبت به سال گذشته، 13 رشته كمتر شده است، ارزيابي ها و قضاوت هاي متعددي را از سوي رسانه ها و افراد مختلف شكل داد كه حذف كلي اين رشته ها از جمله آنها بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *