به نقل از روابط عمومی پنجمین همایش 10 روز با عکاسان، سید عباس میرهاشمی؛ دبیر پنجمین همایش 10 روز با عکاسان گفت: 10 روز با عکاسان رویداد فراگیری است که با شعار اصلی عکاسی، فرهنگ، جامعه در همه دوره‌ها سعی داشته با مشارکت همه انجمن‌ها و تشکل‌های عکاسی، جنبه‌های گوناگون عکاسی را به نمایش بگذارد.

میرهاشمی افزود: بر اساس این رویکرد پنجمین همایش 10 روز با عکاسان نیز از همه انجمن‌ها و تشکل‌های رسمی عکاسی برای همکاری در این رویداد دعوت کرد که،انجمن‌های عکاسان انقلاب و دفاع مقدس، عکاسان سینمای ایران، عکاسان خانه تئاتر، عکاسان تبلیغاتی صنعتی ایران، عکاسی میراث فرهنگی و انجمن عکاسان نگاه و همچنین خانه عکاسان ایران در نمایشگاه‌ها و برنامه‌های این دوره مشارکت دارند که انجمن عکاسان نگاه و خانه عکاسان ایران برای نخستین بار با این رویداد همکاری می‌کنند.

دبیر پنجمین همایش 10 روز با عکاسان ادامه داد:  با توجه به رویکرد همایش بر مشارکت بیشتر و فعال انجمن‌ها، انجمن صنفی عکاسان مطبوعات علی رغم دعوت از سوی همایش و پیگیری‌هایی که انجام شد در این دوره مشارکت ندارد و نمایش آثار اینانجمن به عنوان بخش مهمی از عکاسی، در پنجمین همایش 10 روز با عکاسان فراهم نشد.

میرهاشمی افزود: با تاکید بر نگاه فراگیر و حضور عکاسان فعال در استان‌ها، در این دوره عکس‌های بیشتری از این عکاسان نسبت به دوره‌های قبل در 10 روز با عکاسان به نمایش گذاشته می‌شود.

پنجمین همایش 10 روز با عکاسان با شعار “عکاسی امروز؛ فرصت‌های جدید” 19 تا 28 آذرماه جاری در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.